1. SMS marketing
 2. »
 3. Prelucrarea datelor cu caracter personal – 679/2016 (GDPR)

Prelucrarea datelor cu caracter personal – 679/2016 (GDPR)

Modificări ale documentului

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web www.sendSMS.ro și vă vom anunța.

Data ultimei actualizări: mai 2018

Modul de utilizare al acestei informări

În această informare, explicăm modul în care procesam, inclusiv colectăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când utilizați serviciile noastre, precum și site-ul nostru web.

Cine suntem

Suntem Any Media Development SRL ( sendSMS.ro) – companie cu capital 100% romanesc. . În această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • „noi/al nostru” înseamnă sendSMS.ro.;
 • „terță parte” înseamnă altcineva decât noi sau dvs.; și

Sediul nostru social este situat la adresa : Strada Tintasului numarul 21, etajul 4 , sector 1 , 012165 București, România. Suntem înregistrați în Romania sub nr. J40/5982/2012 cu Any Media Development SRL

Numărul nostru de telefon este, 0371493533 sau ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru www.sendSMS.ro

Cum ne puteți contacta

Opinia dvs. este importantă pentru noi – dacă aveți întrebări cu privire la Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de contact de pe site-ul nostru www.sendSMS.ro. Puteți contacta departamentul responsabil cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa prelucrare.date @ sendSMS.ro  sau prin poștă sau curier la adresa Strada Tintasului numarul 21, etajul 4 , sector 1 , 012165 București, România punând corespondența Dvs. în atenția departamentului responsabil cu protecția datelor.

Principiile noastre

sendSMS.ro și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Am inclus principalele noastre Angajamente privind Protecția Datelor pe site-ul nostru www.sendSMS.ro. Urmărim să punem aceste angajamente în centrul a tot ceea ce facem.

Elementele de bază

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dvs.

Informațiile pe care le colectăm cu privire la dvs. și modul în care le colectăm pot varia în funcție de serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți, modul în care ați utilizat serviciile și modul în care ați interacționat cu sendSMS.ro chiar dacă nu sunteți client, sau ceea ce am obținut de la o terță parte care avea permisiunea de a face schimb de informații cu noi.

sendSMS.ro va prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor:

 1. Executarea sau încheierea contractului cu dvs. și pentru a da curs solicitărilor dvs. Acest lucru ne permite, de asemenea, să vă emitem factura în funcție de serviciile pe care le-ați utilizat.
 2. Interesele comerciale legitime ale sendSMS.ro, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității rețelei și serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunea Drepturile Dvs. din această informare.
 3. Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor de asistență juridică ce vor fi prestate; sau
 4. Consimțământul pe care îl acordați atunci când sendSMS.ro nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Utilizați oricare dintre serviciile noastre;
 • Utilizați rețeaua noastră sau alte servicii sendSMS.ro;
 • Vă înregistrați pentru un anumit serviciu oferit de sendSMS.ro;
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un serviciu;
 • Luați parte la o competiție, tragere la sorți sau studiu;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 • Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau
 • Sunteți clientul unei activități comerciale pe care o achiziționati.

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control al creditului, agenții de calculare a facturii și prestatori de rețea conectată.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) pe site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Politica Cookie pe site-ul nostru www.sendSMS.ro.

Tipurile de informații pe care le putem avea sunt, dacă este cazul:

 • Numele, adresa, numărul dvs. de telefon mobil, adresa de e-mail, acestea in cazul un contract comercial direct, in celelalte cazuri in care sendSMS.ro este Imputernicit, procesam DOAR numarul de telefon mobil in vederea exectutarii unor obligatii contractuale;
 • Vom colecta datele necesare pentru prelucrarea unei plăți ori de câte ori faceți o achiziție a unui serviciu sendSMS.ro;
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către unul dintre centrele noastre de contact, un serviciu de Live Chat, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 • Informații privind contul dvs., cum ar fi datele plăților datorate sau primite sau alte informații în legătură cu contul dvs. sau care sunt incluse în contul platformei sendSMS.ro;
 • Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi din platforma sendSMS.ro;
 • A se vedea secțiunea Politica Cookie pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri;
 • Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, convorbirea cu consultanții noștri ar putea fi înregistrată și transcrisă în format text. Dacă sunteți de acord să autorizați înregistrarea și transcrierea, continuați apelul cu consultanții noștri În cazul în care nu doriți acest lucru, vă rugăm să închideți apelul și să ne contactați prin celelalte mijloace de comunicare astfel cum sunt prezentate in prezentul document.

Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea serviciului nostru
 • Pentru prelucrarea serviciilor pe care le-ați achiziționat de la noi, precum și pentru a vă ține la curent cu evoluția contului dvs.;

Facturare și relații cu clienții

 • Pentru a vă factura pentru utilizarea serviciilor noastre;
 • Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;
 • Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu serviciile noastre.

Mesaje privind serviciile

 • Vă vom contacta cu mesaje ale serviciului de relații cu clienții pentru a vă furniza informații la zi în legătură cu serviciile noastre, de exemplu, în legătură cu modificările termenilor și condițiilor noastre sau întreruperea unor servicii.
 1. Pentru îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim

Îmbunătățiri și inovații privind serviciile noastre

 • Colectăm informații anonime, fără elemente de identificare sau agregate în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care le oferim tuturor. Niciuna dintre aceste date analitice nu poate duce la identificarea dvs.

Administrarea rețelelor noastre și înțelegerea modului de utilizare a rețelei

 • Pentru protecția rețelelor noastre și gestionarea volumului de texte și alte utilizări ale rețelelor noastre. De exemplu, identificăm perioadele de vârf ale utilizării, pentru a încerca să ne asigurăm că rețelele pot face față volumului la momentele respective;
 • Pentru înțelegerea modului de utilizare a rețelelor, produselor și serviciilor noastre. Astfel putem urmări să analizăm, să dezvoltăm și să îmbunătățim aceste rețele, servicii, să dezvoltăm servicii mai interesante și mai relevante.

Fuziuni și achiziții

Dacă trecem printr-o procedură de reorganizare sau de vânzare către o altă organizație, vom comunica informațiile dvs. către acea organizație.

Terțele părți cu care lucrăm

Dacă ați achiziționat servicii sendSMS.ro utilizând o terță parte sau o organizație parteneră, de multe ori trebuie să facem schimb de informații cu acestea ca parte a acțiunii de administrare a acelei relații și a contului dvs.

Dacă am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu în numele nostru, iar aceștia pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal, nu îi autorizăm să utilizeze sau să dezvăluie datele dvs. cu caracter personal decât în legătură cu prestarea serviciilor lor.

Transferuri internaționale de date

În prezent, datele noastre sunt păstrate în centre de date din Romania.

sendSMS.ro NU transfera data in afara Spațiului Economic European (SEE).

SEE este alcătuit din țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia: se consideră că acestea au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private. Acest tip de transfer de date poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, locul unde stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri își au sediul în afara SEE, sau dacă utilizații serviciile și produsele noastre în timp ce vizitați țări din afara acestui spațiu.

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele Dvs. pe perioada existenței unui contract între Dvs. și sendSMS.ro, plus o perioadă de trei ani de la încetarea acestuia.

Păstrarea în siguranță a datelor dvs. cu caracter personal

Avem echipe de securitate specializate care analizează și îmbunătățesc în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.

Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.

Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru.

Nu vă vom cere niciodată să ne comunicați informațiile dvs. sigure, personale sau privind contul, printr-un mijloc de comunicare nesolicitat. Răspundeți pentru păstrarea în siguranță a informațiilor personale și privind contul și pentru necomunicarea acestora către alte persoane.

Site-ul nostru web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. Prin urmare, asigurați-vă că citiți politica acelei societăți privind protecția datelor și cookie-urile înainte de a utiliza sau de a pune informațiile personale pe site-ul acestora.

Același lucru se aplică în cazul oricăror site-uri sau conținuturi ale terțelor părți la care vă conectați utilizând serviciile noastre.

Puteți alege să dezvăluiți datele dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.

Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.

Drepturile dvs.

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, puteți contacta echipa noastră la prelucrare.date @ sendSMS.ro.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Vodafone în legătură cu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să folosiți formularul de contact de pe site ul nostru www.sendSMS.ro. Ca alternativă, ne puteți contacta la prelucrare.date @ sendSMS.ro

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a putea lua cu dvs. datele proprii pe care ni le-ați comunicat în anumite circumstanțe. De exemplu, sendSMS.ro se asigură că vă puteți lua datele permițându-vă să le descărcați intr un format comun (pdf / excel).

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către sendSMS.ro a datelor dvs. cu caracter personal.

Pentru administrarea cookie-urilor și o mai bună înțelegere a ceea ce sunt acestea:

Doriți să dezactivați un cookie sau să înțelegeți mai multe cu privire la natura acestora? Consultați secțiunea Politica Cookie pe site-ul nostru www.sendsms.ro pentru detalii complete în acest sens.

Pentru a obiecta la alte prelucrări realizate în temeiul intereselor noastre legitime:

Vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții sau trimiteți-ne un e-mail prelucrare.date @ sendSMS.ro

Cum să înaintați o plângere

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții sau trimiteți-ne un e-mail la prelucrare.date @ sendSMS.ro.Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal– datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții pentru o discuție în legătură cu drepturile pe care le aveți. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

Dreptul de ștergere

sendSMS.ro urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem. În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să verificați mai întâi la serviciul de Relații cu Clienții dacă a încetat contractul dvs. cu sendSMS.ro. Dacă acesta a încetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (pentru informații suplimentare în legătură cu perioadele de păstrare, a se vedea secțiunea Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal).

Toate aceste drepturi pot fi aplicate DOAR in cazul in care sendSMS.ro este procestorul de date cu caracter personal.

In cazul cel mai probabil in care sendSMS.ro este imputernicit, poate prelua cerere Dvs si o trimite direct procesatorului datelor Dvs. In cazul in care sunt mai multi si Dvs nu oferiti detalii suplimentare vom trimite cerere Dvs catre toti acesti procesatori cu care sendSMS.ro are un acord privind procesarea datelor cu caracter personal.