1. SMS marketing
  2. »
  3. ISO 27001

ISO 27001

Implementarea sistemului de management pentru securitatea informatiei şi certificarea ISO 27001 a companiei Any Media Development SRL (sendSMS.ro) demonstrează angajamentul pentru protecţia datelor procesate, continuitatea activităţilor (business continuity) şi respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu.

Avantajele implementării Sistemului de Management al Securității Informației ISO 27001:

– Cunoastem punctele vulnerabile ale sistemului informatic şi puteţi acţiona în consecinţă
– Suntem în măsură să decidem în cunoştinţă asupra investiţiilor în hardware şi software pentru protecţia sistemelor IT
– Timpii de răspuns în caz de incident se reduc mult, asigurând o creştere de productivitate, eliminând timpii morţi
– Cunoastrem cum sa alocam eficient resursele in cadrul companiei
– Reducem mult riscurile la care este supus sistemul sendSMS din cauza vulnerabilitaţilor IT
– Avem capacitatea de a ţine mereu pasul cu cele mai profitabile avansuri tehnologice în domeniu

Despre ISO 27001